Innan du flyttar in

Styrelsen gör en besiktning av alla lägenheter som byter ägare. Vid byte av hyresrätt är det en grundlig besiktning som görs enligt gängse rutiner och ansvar. När det gäller bostadsrätter säkerställer vi att det som föreningen ansvarar för är i gott skick. Det vi tittar på är bla. balkong (inklusive balkongtak), fiberdosa, att element inte är borttagna, att installation av fläkt är gjord enligt föreningens regler samt att bärande väggar är intakta. Vi säkerställer också att ytterdörrarna är hela och att ingen åverkan är gjorda på dom. Om styrelsen hittar brister under besiktningen är det utflyttande lägenhetsinnehavarens ansvar att återställa bristerna. Som inflyttande är det viktigt att veta om och säkerställa att inga brister finns kvar eller att det finns en plan från tidigare ägare att åtgärda dessa. Om inte övertar den nya ägaren bristerna och blir därmed ansvarig.

Skvadronens-välkomstbrev-medlemmar

Skvadronens-välkomstbrev-hyresgäster

Observera att alla panthandlingar ska skickas direkt till Nabo (och inte till styrelsen):

Brf Skvadronen i Stockholm
NABO 7074, FE 617
107 76 Stockholm

Föreningen tillhandahåller inga ritningar utan hänvisar till Stadsbyggnadskontoret.