Mäklarinformation

Länkar

Mäklarinfo

Stadgar-uppdaterade 2018

Observera att alla panthandlingar ska skickas direkt till Nabo (och inte till styrelsen)

Brf Skvadronen i Stockholm
NABO 7074, FE 617
107 76 Stockholm

Ansökan om medlemskap (inkl överlåtelseavtal) skickas in via Nabo.

Det är otillåtet att anslå säljinformation på entrédörrar till fastigheten eller andra ytor inom fastigheten. Mäklare ombedes använda egna gatupratare utanför porten samt i entré och våningsplan. Det är heller inte tillåtet att klistra säljinformation på väggarna i hissar.

Planerade renoveringar Hissarna är i behov av renovering vilket planeras ske med en hiss per år under en 10 års period (ED 63 genomförd 2020, ED 71 2021, ED 55 2022).

Höjning av Tomträttsavgäld  Tomträttsavgälden trappas successivt upp för att 2025 vara fullt införd. Ökningen innebär i stort att tomträttsavgiften kommer att fördubblas. För att täcka en del av den höjda tomträttsavgälden kommer månadsavgiften att höjas med 2% per år under en 5 årsperiod, med start januari 2020. Ytterligare avgiftshöjningar efter det är inte beslutat i nuläget.

Föreningen tillhandahåller inga ritningar utan hänvisar till Stadsbyggnadskontoret.