Styrelsen

Brf Skvadronens styrelse 2023-2024

Styrelsen når du på vår mailadress styrelsen@skvadronenbrf.se. Mail kontrolleras en gång per dag måndag-fredag. Observera att det inte går att nå styrelsen för akuta åtgärder. Har ni akuta tekniska problem som berör föreningen, kontakta vår fastighetsförvaltare.

Det finns även en brevlåda utanför port 63, kom ihåg att meddela namn och hur vi kan kontakta er. Styrelsen omhändertar inte anonyma brev.

Ordförande: Cecilia Larzon

Kassör: Anita Elwin

Övriga ledamöter: Anette Dahlström, Anna Valve Henderson, Nicole Stein

Suppleanter: Anna Fries, Karl-Eric Magnusson