Återvinning och sophantering i Brf Skvadronen

Vår förening har skapat ett fungerande system för återvinning och sophantering.  Återvinningsrummet är bra organiserat och har tydliga skyltar för hur återvinningen ska gå till. För att återvinningsrummet ska fortsätta att fungera bra behöver vi bli än mer noggranna när det gäller att vika ihop kartonger och ta bort plats från kartongerna och att separera kartonger, plast och papper enligt skyltarna. Bygg- och renoveringsavfall får inte läggas i återvinningsrummet utan ska lämnas i byggsäckar väl märkta med ditt och entreprenörens namn.

Vår kostnad för sophanteringen (sopnedkasten) i trapphusen kommer att öka med 15% från och med 2024. Den ökade kostnaden beror på att vi har en gammal anläggning som kräver mer underhåll men även tyvärr på grund av slarv av hos oss boende. Det kan röra sig om dåligt ihop knutna eller för stora påsar som kastas ner i sopnedkasten och/eller att vi kastat ner t ex pizzakartonger eller annat avfall som inte paketerats ordentligt. När det blir stopp kräver det manuell hantering och kostar mellan 5-10 000 kronor varje gång ett stopp sker. För att undvika onödiga extra kostnader ber vi er därför att sortera avfall noga enligt de instruktioner som finns i återvinningsrummet och vid sopnedkasten.

Tänk också i övrigt på:

  • Möjligheten till återbruk – det som fungerar men som du inte behöver längre kan lämnas till organisationer såsom Myrorna i Ropsten och Agape i Norra Djurgårdsstaden, eller till någon organisation som hämtar upp dem.
  • Miljöfarligt avfall måste lämnas direkt till återvinningscentral eller till miljöbilen som regelbundet kommer till återvinningsplatsen vid Erik Dahlbergsgatan/Olaus Petrigatan. Närmaste återbruk för oss finns vid Roslagstull.

Kommentera