Fortfarande trångt i cykelförråden och i cykelställen utomhus

I samband med cykelrensningen i höstas (2023) erhöll alla boende gröna märkeslappar som skulle sättas på cyklar som inte skulle forslas bort. Tyvärr har cyklar märkts upp som uppenbart inte använts på länge då de är i dåligt skick med lufttomma däck. Vi har som ni alla vet trångt både i cykelställen ute och i våra cykelrum så vi ber därför alla som har cyklar ståendes som inte används att ta bort dem för att bereda plats till de som kontinuerligt använder sina cyklar.

Styrelsen har fått tips om att info@theredbikes.se kommer och hämtar cyklar oavsett skick och en ersättning om ca SEK 100 utgår per cykel. Det finns även fler mobila cykelreparatörer som kan vara behjälpliga med reparationer.

Cyklar som inte är i användbart skick kommer att omhändertas och placeras i Styrelsens förråd efter den 10 maj 2024 och återfås därefter mot beskrivning. Enligt ordinarie rutin förvaras dom 6 månader och har ingen efterfrågat cyklarna under den tiden avyttras dom.

Cyklar som är fastlåsta via vajer kommer att klippas upp för att en bortforsling ska kunna ske.

 

 

Kommentera