Markarbete utanför ED 63

Med start måndagen den 18 mars 2024 kommer ett dräneringsarbete att påbörjas utanför ED 63.  Syftet är att täta mellan husets vägg och garagetaket där vatten runnit ner. Arbetet kommer att pågå vardagar mellan 07.00-17.00 i ca två veckor. De garageplatser som eventuellt blir berörda (endast två) har fått separat information om detta, övriga påverkas inte alls. Porten vid ED 63 kommer att kunna användas som vanligt. Vid frågor vänligen kontakta arbetsledaren Jens på tel 070 299 4525.

Kommentera