Påminnelse om att vara vaksamma vid entréer

På förekommen anledning vill vi återigen varna för att inte släppa in obehöriga personer i trappuppgångar och entréer, grovsoprummet och garaget.

Värna om varandra, släpp aldrig in någon du inte känner, och lämna inte ut portkoden till okända personer som kommer med bud etc., utan be dem hellre lämna varor och bud utanför porten och möt upp.

Kommentera