Påminnelse om hantering av sopor då det blivit stopp igen

Brf Skvadronen ingår i en förening som administrerar vår sopsug. Tyvärr har kostnaderna rasat iväg på grund av ökade stopp i systemet. Detta har medfört att det gått ut extra debitering till alla föreningar som ingår i sopsugsföreningen. Nedan finner ni  viktig information som vi uppmanar alla att hålla sig till för att bidra till att hålla nere kostnaderna för vår bostadsrättsförening.

I områden där avfallet samlas in med sopsug är det extra viktigt att inte slänga sopor som är för stora och därmed riskerar att ge upphov till stopp i systemet. Det är därför viktigt att följa några grundläggande regler för hur du ska göra när du slänger ditt hushållsavfall:

Avfallet packas i påsar som försluts ordentligt.
Innehållet i påsen ska inte överstiga 20 liter och påsarna får inte ha en diameter som överstiger 40 cm.
Tänk på att inga föremål, varken lösa eller i påsar får vara längre än 30 cm.
Allt som slängs ska enkelt gå in i sopinkastet.

Vad ska ​inte ​slängas i sopsugen

Exempel på (men ej begränsat till) avfall som inte ska slängas i sopsugen är:

Stora pappersförpackningar som tex pizza kartonger ,och/eller lådvinsförpackningar.
Lös kartong/wellpapp,pärmar.
Grovavfall typ frigolit, betong, tegelstenar, byggmaterial, stålrör, paraplyer eller liknande.
Batterier, elavfall.
Glas-eller metallförpackningar.
Läkemedel eller annat miljöfarligt avfall.

Kommentera