Stämmoprotokollet är nu publicerat på hemsidan

Nu finns en ny sida ”Föreningsstämma” på föreningens hemsida, under  Boendeinformation/Förening. Tanken är att vi med start 2024 ska publicera handlingar inför och efter föreningens årsstämmor här. Sidan fylls på efter hand. Först ut är stämmoprotokollet från vår senaste årsstämma den 29 maj 2024.

Kommentera