Stopp i Föreningens sopnedkast

Det har de senaste två dagarna blivit stopp i Föreningens sopnedkast och vi har fått tillkalla jouren för att åtgärda detta. Trots att vi har ett väl fungerande grovsoprum har det slängts allt från radioapparater,lakan,glas,flaskor, blomkrukor och mycket annat. Det som idag orsakade stoppet var ett avsågat köksrör samt en metallkaffebricka. Dessa två satte sig på tvären och det tog firman 6 timmar att få loss alla sopor. Detta är oerhört kostsamt och kostnaden är något som alla medlemmar är delaktiga i att få betala. Nedan finner ni igen information om vilka sopor som får slängas och hur. Om detta inte respekteras kan det till slut bli så kostsamt att vi får stänga sopnedkastet.

Viktig information angående Sopsugen i Starrbäcksängen
I områden där avfallet samlas in med sopsug är det extra viktigt att inte slänga sopor som är för stora och därmed riskerar att ge upphov till stopp i systemet. Rören har en diameter på 44 cm och när anläggningen transporterar soporna nås en hastighet av 70 km/h.

Det är därför viktigt att följa några grundläggande regler för hur du ska göra när du slänger ditt hushållsavfall:

  • Avfallet packas i påsar som försluts ordentligt.
  • Innehållet i påsen ska inte överstiga 20 liter, påsarna får inte ha en diameter som överstiger 40 cm.
  • Tänk på att inga föremål, varken lösa eller i påsar får vara längre än 30 cm.
  • Allt som slängs ska enkelt gå in i sopinkastet.

Vad ska inte slängas i sopsugen
Exempel på avfall som inte ska slängas i sopsugen är:

  • Stora pappersförpackningar som t ex pizzakartonger eller lådvinsförpackningar
  • Lös kartong/wellpapp eller pärmar
  • Grovavfall typ frigolit, betong, tegelstenar, byggmaterial, stålrör, paraplyer, eller liknande.
  • Batterier, elavfall
  • Glas- eller metallförpackningar
  • Läkemedel eller annat miljöfarligt avfall

Sopsugen bild 1

Sopsugen bild 3Sopsugen bild 2

Kommentera